c S
Izbor dana

Naknada za oduzetu imovinu

11.11.2010 07:32 Naknada za oduzeto građevinsko zemljište određuje se u skladu sa zakonom i pravilnikom, a ne prema cijenama na tržištu.