c S
Izbor dana

Trasirana mjenica

15.11.2010 07:31 Radi se o trasiranoj mjenici u kojoj su trasant i trasat ista osoba, a ne o vlastitoj mjenici, ako mjenica sadrži sve sastojke trasirane mjenice, odnosno ako je na mjenici tuženik označen kao trasat, a njegov potpis se nalazi na mjenici na mjestu označenom za trasanta.