c S
Izbor dana

Opseg izmakle koristi

16.11.2010 07:31 Prilikom ocjenjivanja visine izmakle koristi sud mora uzeti u obzir i dobitak koji bi se mogao osnovano očekivati pri redovnom tijeku stvari ili prema posebnim okolnostima.