c S
Izbor dana

Utvrđenje datuma prestanka ugovora o radu

25.11.2010 07:31 Ukoliko je radnik prije zaključenja glavne rasprave zasnovao radni odnos s drugim poslodavcem, sud je dužan kao dan prestanka radnog odnosa odrediti s danom zasnivanja radnog odnosa tužitelja s drugim poslodavcem a ne s danom zaključenja glavne rasprave.