c S
Izbor dana

Ovrha komunalne naknade

29.11.2010 07:26 U postupku ovrhe rješenja kojim je utvrđena obveza plaćanja komunalne naknade može se isticati prigovor neuredne dostave rješenja o komunalnoj naknadi.