c S
Izbor dana

Ispostavljanje privremene i okončane situacije

07.12.2010 07:30 Okončana situacija je konačni obračun svih ukupno izvedenih radova. U njoj se mora nalaziti eventualna razlika vrijednosti između izvedenih radova i prije zaračunatih radova ispostavljenih u prijašnjim privremenim situacijama.