c S
Izbor dana

Dostava u inozemstvo

17.12.2010 07:31 Tuženika koji se nalazi u inozemstvu, a nema punomoćnika u Republici Hrvatskoj, sud će prigodom dostave prvog pismena pozvati da u primjerenom roku postavi punomoćnika za primanje pismena u Republici Hrvatskoj. Ako tuženik to ne učini, sud će tuženiku na njegov trošak postaviti zastupnika za primanje pismena. Sud zbog nemogućnosti dostave poziva tuženiku u inozemstvo da postavi punomoćnika za primanje pismena ne može odbaciti tužbu, već mora pokušati saznati adresu sjedišta tuženika s time da pri tome može zatražiti pravnu pomoć predviđenu međunarodnim ugovorom.