c S
Izbor dana

Troškovi postupka mirenja

20.12.2010 07:31 Stranka koja je podnijela zahtjev za mirno rješenje spora sukladno čl. 186. a. Zakona o parničnom postupku ima pravo na naknadu troškova zastupanja po odvjetniku samo u slučaju kada se radi o zahtjevu koji se može ostvarivati u sudskom parničnom postupku i ako je postupanje u smislu citirane odredbe bila procesna pretpostavka za podnošenje tužbe.