c S
Izbor dana

Prijenos obveze na trpljenje

03.01.2011 07:10 Kada je pravo služnosti u zemljišnoj knjizi upisano kao teret na poslužnoj nekretnini na novog dužnika koji kao takav nije naznačen u ovršnoj ispravi, ovrhovoditelj ima pravo zahtijevati od novog vlasnika da trpi izvršavanje prava stvarne služnosti na svojoj nekretnini temeljem ovršne isprave.