c S
Izbor dana

Gospodarenje otpadom

11.01.2011 07:21 Odrezano, osušeno ili odbačeno granje te pokošena trava koji se skupljaju i miješaju sa zemljom i kompostiraju smatra se otpadom, a ta prerada smatra se djelatnošću gospodarenja otpadom.