c S
Izbor dana

Pravo naručitelja na sniženje ugovorene naknade

14.01.2011 07:05 Naručitelj koji je pravovremeno obavijestio izvođača o nedostacima izvedena posla može nakon proteka roka od godine dana od dana učinjene obavijesti u postupku u kojem izvođač potražuje ugovorenu naknadu istaknuti svoje pravo na sniženje cijene i na naknadu štete.