c S
Izbor dana

Promjena katastarskog upisa

17.01.2011 07:10 Parcelacija zemljišta se u katastarskom operatu može provesti na temelju geodetskog elaborata potvrđenog od strane tijela nadležnog za prostorno uređenje.