c S
Izbor dana

Disciplinska mjera prestanka radnog odnosa

21.01.2011 07:25 Poslodavac je ovlašten donijeti disciplinsku mjeru prestanka radnog odnosa zbog teže povrede obveza iz radnog odnosa radnicima, koje povrede su predviđene Pravilnikom kao teže povrede radnog odnosa, kao što su neopravdano izostajanje s posla i izazivanje nereda, time da nije ovlašten radnicima ujedno staviti na teret počinjenje teže povrede radnog odnosa koja predstavlja kaznenog djelo, budući se postojanje kaznenog djela utvrđuje pravomoćnom presudom kaznenog suda, a koja presuda nije donesena.