c S
Izbor dana

Povećanje temeljnog kapitala

26.01.2011 07:30 U društvo se mogu unijeti samo stvari koje mogu biti u prometu, ali ne i stvari izvan prometa (res extra commercium). To vrijedi i kod osnivanja društva i kod povećanja temeljnog kapitala društva.