c S
Izbor dana

Prijevara u gospodarskom poslovanju

27.01.2011 07:30 Kada iz dokumentacije ne proizlazi da je osumnjičenik u trenutku sklapanja Ugovora o financijskom leasingu za vozilo, svjesno i voljno lažnim prikazivanjem činjenica dovodio oštećenika u zabludu u pogledu naručivanja vozila bez namjere plaćanja vrijednosti za istog, tada nije ostvareno biće kaznenog djela iz čl. 293. st. 2. Kaznenog zakona, time da činjenica postojanja dugovanja od strane osumnjičenika prema oštećeniku može biti predmet rješavanja u građanskom postupku.