c S
Izbor dana

Prijenos dijela poduzeća na drugog poslodavca

02.02.2011 07:30 Ako je drugotuženik na određeno vrijeme prenio dio poduzeća na prvotuženika, tada drugotuženik solidarno odgovara s novim poslodavcem za obveze prema radnicima nastale nakon dana prenošenja dijela poduzeća, do visine vrijednosti imovine prenesene na određeno vrijeme na novog poslodavca. Zbog toga je sud, ako je novi poslodavac dao otkaz ugovora o radu radniku, dužan utvrditi jesu li ispunjene pretpostavke za solidarnu odgovornost poslodavca koji je prenio dio poduzeća.