c S
Izbor dana

Ovrha komunalne naknade

03.02.2011 07:30 U postupku ovrhe rješenja kojim je utvrđena obveza plaćanja komunalne naknade može se isticati prigovor neuredne dostave rješenja o komunalnoj naknadi.