c S
Izbor dana

Preraspodjela radnog vremena

04.02.2011 07:30 Ukoliko je radnik radio duže od punog radnog vremena a preraspodjela radnog vremena nije bila predviđena Kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca niti je poslodavac zatražio suglasnost Inspektora rada za preraspodjelu radnog vremena, tada se takav rad po nalogu poslodavca ima smatrati prekovremenim radom.