c S
Izbor dana

Povrat više naplaćenog iznosa

21.02.2011 07:30 Tarifne energetske sustave određuje Agencija, a visinu pojedinih tarifnih stavki određuje Vlada RH koja u konkretnom slučaju nije odredila visinu pojedinih tarifnih stavki, pa bez toga tužitelj nije smio povećati cijenu toplinske energije i stoga je te iznose dužan vratiti.