c S
Izbor dana

Zaštita dostojanstva radnika

24.02.2011 07:30 Bez obzira na činjenicu što je tužiteljica poslove svojeg radnog mjesta obavljala savjesno, odgovorno, uredno i na vrijeme, te što unatoč njezinom zalaganju i postignutim rezultatima nije napredovala u poslu, ne ukazuje na osnovanost tvrdnje tužiteljice o diskirminatornom postupanju tuženika prema tužiteljici u odnosu na ostale radnike i povredi njezinog dostojanstva, ukoliko to ne proizlazi iz dokaza provedenih tijekom postupka.