c S
Izbor dana

Sudsko ublažavanje kazne

02.03.2011 07:30 Sud neće primijeniti odredbu čl. 57. st. 4. toč. d. Kaznenog zakona bez obzira što se na istu poziva optuženik u žalbi, ukoliko je ista na štetu optuženika i nije je u mogućnosti primijeniti obzirom na zapriječenu kaznu za konkretno kazneno djelo.