c S
Izbor dana

Uknjižba prava vlasništva temeljem rješenja o nasljeđivanju

04.03.2011 07:30 Ako su pojedine nekretnine uručene nasljedniku kao vanknjižno vlasništvo a iste su bile knjižno vlasništvo prednika, ostavitelja, tada nasljednik može od nadležnog tijela koje je donijelo rješenje o nasljeđivanju zatražiti dopunu (ili ispravak) tog rješenja na način da se kao ostavinska imovina ostavitelja utvrde točno određene nekretnine kao knjižne koje će u tom dopunjenom i/ili ispravljenom rješenju biti točno označene zemljišnoknjižnim uloškom katastarske općine u kojoj se nalaze i brojem zemljišne čestice.