c S
Izbor dana

Uračunavanje ispunjenja

07.03.2011 07:30 Ako je nesporno da je dužnik dio potraživanja podmirio, u slučaju nemogućnosti utvrđenja koje je obveze dužnik podmirio zbog nepostojanja sporazuma odnosno dužnikove izjave, mora se smatrati da se obveze namiruju redom kako je koja dospjela za ispunjenje. U tom slučaju o tome ovisi i odluka suda o osnovanosti dužnikova materijalno pravnog prigovora zastare potraživanja.