c S
Izbor dana

Kontrola izvođenja radova

11.03.2011 07:30 Nadzorni inženjer je predstavnik naručitelja radova koji ga zastupa u obavljanju kontrole izvođenja ugovorenih radova. Nadzorni inženjer je stoga ovlašten da u ime naručitelja radova kontrolira i ovjerava privremene i okončane situacije. Ako je nadzorni inženjer ovjerio građevinsku situaciju time je u ime naručitelja priznao količinu i cijenu radova navedenih u toj situaciji. To priznanje (neovisno od toga što situaciju nije ovjerio i sam naručitelj) ima utjecaja i na prekid zastarijevanja ako je naručitelj tijekom parničnog postupka istaknuo materijalno pravni prigovor zastare.