c S
Izbor dana

Pozitivna diskriminacija

14.03.2011 07:30 Prednost pri zapošljavanju pripadnika nacionalnih manjina nije automatska i bezuvjetna i primjenjuje se samo uz ispunjavanje propisanih uvjeta, a njezinom primjenom osigurava se ravnomjernost u zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u pravosudnim tijelima.