c S
Izbor dana

Privatizacija

22.03.2011 07:30 Sud će dozvoliti predloženu uknjižbu prava vlasništva nekretnine na ime Hrvatskog fonda za privatizaciju ako utvrdi da predmetna nekretnina nije procijenjena u društveni kapital trgovačkog društva, a trgovačko društvo nije dokazalo da bi bio pokrenut postupak obnove postupka privatizacije, niti da bi prijenos predmetne nekretnine u vlasništvo Fonda narušio postojeću tehnološku cjelinu trgovačkog društva.