c S
Izbor dana

Postupak u zemljišnoknjižnim stvarima

28.03.2011 07:30 Ukoliko zemljišnoknjižni sud donese odbijajuće rješenje tada upisuje zabilježbu odbijenog prijedloga, time da nije ovlašten upisati i zabilježbu žalbe na predmetno rješenje.