c S
Izbor dana

Početak zastarijevanja

04.04.2011 07:30 Zastarijevanje počinje teći prvoga dana poslije dana kada je vjerovnik imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze.