c S
Izbor dana

Razvrgnuće suvlasničke zajednice

06.04.2011 07:30 Nemoguće je provesti geometrijsku diobu stana koji se nalazi u višestambenoj zgradi, budući isti predstavlja samo jedan poseban dio nekretnine koji je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine.