c S
Izbor dana

Bračna stečevina - konfiskacija

08.04.2011 07:30 Tužiteljica je prekludirana u tužbenom zahtjevu za utvrđenje bračne stečevine nekretnine nad kojom je konfiskacija proizvela pravne učinke, budući da nije isticala izlučni zahtjev u pogledu konfiscirane imovine nakon što je donijeto rješenje o konfiskaciji imovine njezinog supruga.