c S
Izbor dana

Nadzor javnih davanja

11.04.2011 07:30 Na utvrđeni manjak dobara plaća se porez na dodanu vrijednost, a kalo, rastep, kvar i lom priznaje se do određenog iznosa pod uvjetima određenim Odlukom o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini i ugostiteljstvu.