c S
Izbor dana

Raspolaganje poslovnim udjelom

13.04.2011 07:30 Za prijenos poslovnog udjela mjerodavne su odredbe Zakona o trgovačkim društvima i društvenog ugovora, ali i odredbe Zakona o obveznim odnosima koje nisu u koliziji s odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Tako na primjer poslovni udjel koji se prenosi u ugovoru o prijenosu mora biti točno određen odnosno individualiziran u odnosu na ostale poslovne udjele u određenom društvu s ograničenom odgovornošću jer bi u protivnom ugovor o prijenosu poslovnog udjela bio ništav.