c S
Izbor dana

Duševni bolovi zbog smanjenja životne aktivnosti

14.04.2011 07:30 Pravno shvaćanje Vrhovnog suda Republike Hrvatske izraženo u Orijentacijskim kriterijima i iznosima za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete prihvaćene na sjednici Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 29. studenog 2002.g. doneseno je radi omogućavanja ujednačene primjene čl. 200. st. 1. Zakona o obveznim odnosima, time da kod određivanja iznosa pravične novčane naknade sud je dužan imati u vidu trajanje i jačinu duševnih bolova, opseg i težinu trajnih posljedica, životnoj dobi i vrsti zanimanja oštećenika i ostalih bitnih okolnosti.