c S
Izbor dana

Rok za žalbu protiv naloga za plaćanje sudske pristojbe

15.04.2011 07:30 Prilikom računanja roka u kojem se može podnijeti prigovor protiv naloga za plaćanje sudske pristojbe, ne uračunava se za početak niti za završetak toga roka dan u koji sud ne radi.