c S
Izbor dana

Povrat u naravi

18.04.2011 07:30 Ne može se vratiti u naravi stan koji je nacionaliziran, a stanar ga je otkupio.