c S
Izbor dana

Davanje mita službenoj osobi

20.04.2011 07:30 Smatra se da je kazneno djelo davanja mita počinjeno s namjerom ako je optuženik dao djelatniku policije iznos od 200,00 kn uz uvjet da isti ne kazni prekršitelja prometa, odnosno u svrhu da službena osoba ne obavi službenu radnju koju bi morala obaviti u granicama svojih ovlaštenja.