c S
Izbor dana

Zlouporaba položaja i ovlasti

22.04.2011 07:30 Bez obzira na činjenicu što iz ugovora o radu ne proizlazi da bi optuženica imala svojstvo odgovorne osobe, ako je istoj bio posao evidencija čekova, te svakodnevno razvrstavanje istih po bankama, iznosima i rokovima dospijeća, nakon čega ih je optuženica slala na naplatu određenim bankama, tada se ima smatrati da je ona bila zadužena za manipulaciju čekovima, budući joj je faktički taj dio posla bio povjeren.