c S
Izbor dana

Identični prijedlozi za uređenje međe

28.04.2011 07:30 Ukoliko je prijedlog predlagatelja za uređenje međe odbačen kao nepotpun time da postupak nije pravomoćno okončan, iz razloga što strankama nije dostavljen pisani otpravak odluke, sud će odbaciti identični prijedlog za uređenje međe predlagatelja, jer podnošenjem identičnog prijedloga za uređenje međe, egzsistiraju dva zasebna postupka.