c S
Izbor dana

Uklanjanje reklame

11.05.2011 07:30 Reklamne panoe je dužan ukloniti onaj tko ih je postavio na zgradu, bez obzira na to tko je vlasnik zgrade.