c S
Izbor dana

Vlasnička tužba

13.05.2011 07:30 Osoba upisana u zemljišnoj knjizi kao vlasnik nekretnina ne smatra se ujedno i posjednikom tih nekretnina.