c S
Izbor dana

Pravo na pristup informacijama

17.05.2011 07:30 Kada stranka traži uvid u dokumentaciju spisa iz upravnog postupka u kojem je stranka, ne radi se o pravu na pristup informaciji prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.