c S
Izbor dana

Isplata dividende

20.05.2011 07:30 Kao dan stjecanja tražbine prema trgovačkom društvu za isplatu dividende smatra se prvi dan nakon donošenja odluke glavne skupštine društva ako u odluci nije određeni neki drugi dan, zbog čega ukoliko tužitelj nije u vrijeme donošenja odluke glavne skupštine bio vlasnik dionica, isti nema pravo na isplatu dividende.