c S
Izbor dana

Ovrha na pokretninama

19.05.2011 07:30 Sud će odbaciti prijedlog ovrhovoditelja ukoliko u istome nije odredio kome će se oduzete pokretnine povjeriti na čuvanje, time da odredba čl. 143. f. Ovršnog zakona nije u proturječju sa čl. 129. st. 2. istog Zakona, budući da je javni komisionar jedna od mogućih osoba koje zakonodavac označava terminom treće osobe.