c S
Izbor dana

Zelenaški ugovor

24.05.2011 07:30 Prilikom ocjene najviše ugovorne kamatne stope između drugih osoba sudsku zaštitu daje se onoj kamati koju banke uobičajeno plaćaju odnosno ugovaraju za takvu vrstu posla, a utvrđeno je da je kod valutne klauzule građaninu banka ugovarala kamatnu stopu od 11% godišnje u navedeno vrijeme.