c S
Izbor dana

Stjecanje prava vlasništva dosjelošću

25.05.2011 07:30 Za stjecanje stvarnih prava na nekretninama u društvenom vlasništvu dosjelošću, ne računa se vrijeme posjedovanja prije 8. listopada 1991. godine.