c S
Izbor dana

Dioba nekretnine

31.05.2011 07:30 Sud neće dopustiti diobu nekretnine koja je zatražena temeljem prijavnog lista ukoliko je samo jedan dio nekretnine ostao u istom zemljišnoknjižnom ulošku dok je preostali dio prenijet u druge zemljišnoknjižne uloške, posebice ako bi u tom slučaju zabilježba iz Sporazuma o osiguranju novčane tražbine bila upisana samo na novoformiranoj čestici a prije provedbe prijavnog lista ista je bila upisana samo na jednoj nekretnini čiji su dijelovi ušli u sastav drugih zemljišnoknjižnih tijela.