c S
Izbor dana

Ugovor o nalogu

07.06.2011 07:30 Ukoliko tužitelj nije dokazao da mu je nastala šteta zbog protuugovornog postupanja njegovog punomoćnika, odnosno iz razloga što je zbog postupanja istog propustio rok za ulaganje tužbe Ustavnom sudu, tada isti nema pravo na naknadu štete.