c S
Izbor dana

Rok dostave

09.06.2011 07:15 Prema stajalištu Suda rješenje o ukidanju po pravu nadzora potvrde glavnog projekta je doneseno u roku ako je doneseno i dostavljeno neposredno stranci u roku godine dana od konačnosti potvrde glavnog projekta.