Poredano po:

Broj dokumenata: 2231

1
Zamjenik nasljednika · U središtu

Oporučitelj može odrediti oporukom zamjenika nasljednika, odnosno osobu kojoj će pripasti nasljedstvo ako određeni nasljednik umre prije njega, odrekne se nasljedstva ili bude nedostojan da naslijedi, no ne može odrediti nasljednika svome nasljedniku.

Datum: 23.10.2020

2
Upravni spor: treba li filtar za žalbu učiniti još „protočnijim“? · U središtu

Raščlanjeni su načelni i praktični problemi do kojih dovodi nedopuštenost žalbe protiv prve kasacijske presude upravnog suda. Naglasak je na bitnim razlikama između pojedinih vrsta uputa sadržanih u obrazloženjima takvih presuda. Navedeno je analizirano u kontekstu razlike između vezan...

Datum: 22.10.2020

3
Poreznopolitički prioriteti njemačkog predsjedanja EU-om · U središtu

Njemačko ministarstvo financija u svojem mjesečniku iz rujna 2020. (BMF-Monatsbericht, Semptember 2020) objavio je i članak ( Steuerpolitische Schwerpunkte der deutschen EU-Ratpräsidentschaft ), koji prikazuje poreznopolitičke prioritete koje je Njemačka istaknula za vrijeme svojega predsjedanj...

Datum: 21.10.2020

4
Ocjena ustavnosti zakonskih odredbi o uskraćivanju boravka strancu radi zaštite nacionalne sigurnosti · U središtu

Ustavni sud Republike Hrvatske u odluci i rješenju broj U-I-1007/2012 i dr. od 24. lipnja 2020. odbio je zahtjeve, odnosno nije prihvatio prijedlog za pokretanje postupka, za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 5. stavka 2. Zakona o strancima (Nar. nov., br. 130/11., 74/13., 69/17., 46/18...

Datum: 20.10.2020

5
Članak 8. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i pravo na pristup pitkoj vodi · U središtu

Europski sud za ljudska prava (dalje: ESLJP) po prvi je put u predmetima br. 24816/14 i 25140/14, Hudorovič i dr. protiv Slovenije , odlučivao predstavlja li članak 8. (Europske) Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda garanciju prava za pristup do pitke vode.

Datum: 19.10.2020

6
Izmjene i dopune Ovršnog zakona · U središtu

Na portalu e-Savjetovanja 14. listopada 2020. otvoreno je savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona s Konačnim prijedlogom zakona. U nastavku teksta donosimo koje se mjere njime predlažu.

Datum: 16.10.2020

7
Što nakon prekida zastoja ovrhe na novčanim tražbinama – prijeti li Vam ovrha i kako otvoriti zaštićeni račun? · U središtu

Vlada RH je ljetos donijela odluku o produženju roka trajanja posebnih okolnosti, do zaključno 18. listopada ove godine, i to rok trajanja posebnih okolnosti propisanih Zakonom o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima , odnosno dopunama tog Zakona te  Zakonom o interventnim mjerama u...

Datum: 15.10.2020

8
Dostava jamstva u postupku javne nabave (analiza presude Visokog upravnog suda br: UsII-253/20-8) · U središtu

Predmet ovog teksta analiza je vrlo zanimljive presude Visokog upravnog suda RH donesene u sporu koji se vodio oko pitanja iz prava javne nabave. Presuda o kojoj se radi – pod poslovnim brojem: UsII-253/20-8 , od 09.09.2020. – bavila se kao ključnim pitanjem zakonitošću dostave j...

Datum: 14.10.2020

9
Slučaj “Banksy” · U središtu

Odjel za poništaje EUIPO-a je zahtjev za utvrđivanje ništavim figurativnog žiga Europske unije, kojim se štiti grafički prikaz umjetničkog djela u formi murala poznatog pod nazivom “Bacač cvijeća”, našao u cijelosti osnovanim, slijedom čega ga j...

Datum: 13.10.2020

10
Donesen novi Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva · U središtu

Ovim člankom dajemo prikaz novog Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 105/2020., a na snazi je od 3. listopada 2020. godine.

Datum: 12.10.2020

11
Skupno financiranje (crowdfunding) · U središtu

U prosincu prošle godine je Europski parlament prihvatio dogovor između Parlamenta i Vijeća, a koji se tiče usluga skupnog financiranja za poduzeća, tj. crowdfundinga . Nova pravila predložene Uredbe trebala bi osigurati da usluge crowdfundinga funkcioniraju među državama članicama i da se...

Datum: 9.10.2020

12
Zaštita zdravlja radnika koji rade s računalom · U središtu

Ovim tekstom obrađujemo problematiku koja se odnosi sigurnost i zaštitu zdravlja te na obvezu provedbe preventivnog pregleda vida za radnike koji rade s računalom, sukladno odredbama Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom koji je objavljen u "Narodnim novinam...

Datum: 8.10.2020

13
Najnovija sudska praksa o diskriminaciji uzrokovanoj bolovanjem zbog njege bolesnog djeteta · U središtu

U medijima je dosta pažnje privukla nedavna odluka Županijskog suda u Zagrebu kojom je, prema dostupnim podacima, po prvi put neki radnik u radnom sporu uspio dokazati da je diskriminiran zbog češćih odlazaka na bolovanja koja su uzrokovana potrebom njege bolesnog djeteta.

Datum: 7.10.2020

14
Sud EU-a: pretrage povodom sumnji o praksama koje narušavaju tržišno natjecanje · U središtu

Opći sud je djelomično poništio Komisijine odluke o pretrazi povodom sumnji o praksama koje narušavaju tržišno natjecanje više francuskih poduzetnika u sektoru distribucije. Komisija nije dokazala da raspolaže s dovoljno ozbiljnim indicijama koje omogućuju sumnju na ...

Datum: 6.10.2020

15
Nove zakonske izmjene u području koncesija · U središtu

Republika Hrvatska je pristupila izmjeni Zakona o koncesijama kako bi se provelo usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije. Izmjene Zakona donesene su 25. rujna 2020. U nastavku teksta bit će na sažeti način prikazane najznačajnije izmjene u tom području.

Datum: 5.10.2020

16
Utjecaj odluke Ustavnog suda na Zakon o najmu stanova · U središtu

Ustavni sud Republike Hrvatske rješavajući o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom, na sjednici održanoj 14. rujna 2020. donio je Odluku i rješenje U-I-3242/2018 i dr. i dva izdvojena mišljenja sudaca koji se odnose na odredbe Zakona ...

Datum: 2.10.2020

17
Izvršnost odluke o troškovima upravnog spora (i utjecaj nastupa izvršnosti na zatezne kamate) · U središtu

Razmotrene su varijante nastupa izvršnosti odluke o troškovima upravnog spora. Uz nastup izvršnosti vezan je i početak tijeka paricijskog roka za isplatu troškova, a time i obveza plaćanja zateznih kamata (ako troškovi nisu isplaćeni u roku).

Datum: 1.10.2020

18
Donesen novi Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada · U središtu

Ovim člankom dajemo prikaz novog Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 105/20., a primjenjuje se počevši od 3. listopada 2020. godine.

Datum: 30.9.2020

19
Ustavni okvir djelovanja Stožera civilne zaštite i zakonitost njegovih odluka · U središtu

U radu autor prikazuje temeljna stajališta iz ocjene Ustavnog suda o ustavnom okviru djelovanja Stožera civilne zaštite i zakonitosti njegovih odluka, ukazuje na važne razloge za ukidanje dijela odluke Stožera koja je uređivala zabranu rada trgovina nedjeljom u svibnju ove godine te na...

Datum: 28.9.2020

20
Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom · U središtu

Hrvatski Sabor je 15. rujna 2020. godine donio dugo iščekivani Zakon o obnovi zgrada koje su oštećene u potresu koji je u ožujku 2020. godine pogodio Grad Zagreb i okolicu. U ovom članku ćemo se osvrnuti na neka rješenja koja ovaj zakon nudi.

Datum: 25.9.2020

21
Zakon o potvrđivanju dodatnog Protokola uz Konvenciju 108 · U središtu

Dana 3. listopada 2019. u Hrvatskom saboru izglasan je Konačni Prijedlog Zakona o potvrđivanju dodatnog Protokola kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka iz 1981. godine. 1  Zakon je objavljen u „Narodnim Novinama &nda...

Datum: 24.9.2020

22
Sporazumni prestanak ugovora o radu · U središtu

Autor u ovom članku obrađuje problematiku koja se pojavljuje prilikom pristupanja sporazumnom raskidu radnog odnosa, tj. sklapanja sporazuma o prestanku ugovora o radu, temeljem odredbe članka 112. Zakona o radu (NN 93/14., 127/17., 98/19., dalje u tekstu: ZOR), kojom je propisano kako jedan od na...

Datum: 23.9.2020

23
Sud Europske unije prvi put tumači Uredbu Unije o „neutralnosti interneta” · U središtu

Zahtjevima zaštite prava krajnjih korisnika interneta te jednakog i nediskriminirajućeg postupanja s prometom protivi se to da davatelj usluga pristupa internetu daje prednost određenim aplikacijama i određenim uslugama na temelju ponuda kojima na te aplikacije i usluge primjenjuje „tar...

Datum: 22.9.2020

24
Zajednička odluka u upravnoj stvari (složeni upravni akti) · U središtu

Za razliku od jednostavnih upravnih akata, kod kojih pri rješavanju upravne stvari sudjeluje jedan donositelj, postoje i upravni akti u postupku čijeg donošenja sudjeluju dva ili više tijela.

Datum: 21.9.2020

25
Prava djece roditelja zatvorenika · U središtu

U Republici Hrvatskoj jednu trećinu svih zatvorenika čine roditelji maloljetne djece. Prema podatcima Ministarstva pravosuđa tijekom 2018. godine na izvršavanju kazne zatvora, maloljetničkog zatvora ili odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod nalazio se 1.591 roditelj maloljetne djece, od če...

Datum: 18.9.2020

26
Primjena odredbi Direktive o minimalnim zahtjevima sigurnosti i zdravlja za rad s računalima · U središtu

Ovim tekstom obrađuje se primjena odredbi Direktive Europske unije 90/270/EEC od 29. svibnja 1990. o minimalnim zahtjevima sigurnosti i zdravlja za rad s računalima koja je objavljena u Službenom glasniku Europske unije broj L 156/14 od 21. lipnja 1990. godine.

Datum: 17.9.2020

27
Slučaj “Teran” · U središtu

Opći sud Europske unije je odbio tužbu Republike Slovenije protiv Europske komisije za poništenje delegirane uredbe temeljem koje se naziv „Teran” može navesti kao sorta vinove loze na etiketama hrvatskih vina.

Datum: 16.9.2020

28
Bolovanje radnika zbog određene mjere samoizolacije i bolovanje roditelja zbog djece koja su u samoizolaciji · U središtu

Nešto ranijim završetkom turističke sezone nego prijašnjih godina, a samim time i povratkom radnika sa godišnjih odmora te ponovnog vraćanja na svoja radna mjesta, između ostalog, ponovno se aktualizira problematika potencijalnih odlaska na bolovanja radi samoizolacije u ...

Datum: 14.9.2020

29
Razvod braka · U središtu

Razvod braka prema Obiteljskom zakonu ("Narodne novine" br. 103/15., 98/19., 47/20. – dalje u tekstu ObZ) je prestanak braka za života bračnih drugova koji se pokreće na zakonom propisani način i zbog zakonom propisanih uvjeta.

Datum: 11.9.2020

30
Što ljudska prava znače europskim građanima – rezultati istraživanja Agencije EU za temeljna prava (opća i hrvatska perspektiva) · U središtu

Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) 1  izdala je krajem lipnja ove godine pregled (izvješće) pod naslovom Što temeljna prava znače ljudima u EU? 2  U ovom dokumentu obrađeni su podaci prikupljeni od siječnja do listopada 2019. u (tada) 28 država članica Unij...

Datum: 10.9.2020

31
Europski fond za prilagodbu globalizaciji i njegova reforma · U središtu

Europski fond za prilagodbu globalizaciji posebni je fond Europske unije namijenjen za ublažavanje posljedica globalizacije odnosno njenog utjecaja na radnike. Svakodnevno i u sve većoj mjeri možemo pratiti kako tehnologija mijenja način rada, što dovodi do otpuštanja velikog broj...

Datum: 9.9.2020

32
Sud EU-a: Isplata odštete u slučaju otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta · U središtu

Putnik u slučaju otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta može zahtijevati isplatu odštete predviđene pravom EU-a u nacionalnoj valuti prema mjestu svojeg boravka. Odbijanje takve isplate bilo bi nespojivo sa zahtjevom širokog tumačenja prava putnika u zračnom prometu i s načel...

Datum: 8.9.2020

33
Neiskorišteni godišnji odmor – pravo na naknadu i ništetnost sporazuma o odricanju prava na godišnji odmor u svjetlu Zakona o radu i konvencije Međunarodne organizacije rada · U središtu

Autor u ovom članku daje kratak pregled izvora radnog prava koji uređuju pitanja korištenja godišnjeg odmora s posebnim osvrtom na obveznost isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor te ništetnost eventualnog sklapanja sporazuma radnika i poslodavca u kojem b...

Datum: 7.9.2020

34
OPEC · U središtu

Organizacija zemalja izvoznica nafte - OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) ove godine slavi šezdesetu obljetnicu postojanja. Autor u članku prikazuje povijest i strukturu ove organizacije.

Datum: 4.9.2020

35
Još o korištenju rezultata sigurnosnih provjera u upravnom postupku i upravnom sporu · U središtu

Nastavljamo obradu teme načina korištenja klasificiranih podataka u upravnom postupku i upravnom sporu. Povod za to je nedavna odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, kojom su dodatno razrađena načelna stajališta povezana uz vrste predmeta u kojim se koriste spomenuti podaci.

Datum: 3.9.2020

36
Pojedinačni ispravni postupak · U središtu

U članku autor analizira zemljišnoknjižni institut pojedinačnog ispravnog postupka, odnosno daje odgovor na pitanja zašto upisani vlasnik u zemljišnoj knjizi često nije osoba koja je zbiljski vlasnik nekretnine i što učiniti.

Datum: 2.9.2020

37
Prethodno pitanje pred Ustavnim sudom · U središtu

Međuodnosi nacionalnih ustavnih sudova zemalja članica Europske unije, Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije nisu zamišljeni kao odnosi subordinacije, već komunikacije i dijaloga kojima je krajnji cilj harmonizacija pravne stečevine država članica Europske unije i pravne sigu...

Datum: 31.8.2020

38
Prekid radnog odnosa nakon ispunjenja dobi za prestanak ugovora o radu po sili zakona (ex lege) – pravni i porezni aspekti isplate otpremnine · U središtu

U tekstu članka autor obrađuje uvjete koji moraju biti ispunjeni na strani radnika, a radi odlaska u punu starosnu mirovinu, kao i uvjete za prestanak radnog odnosa po sili zakona ( ex lege ) te se posebno osvrće na načine prekida radnog odnosa koji se nastavio nakon ispunjenja uvjeta za prestanak ...

Datum: 26.8.2020

39
Zahtjevi za izuzeće ili kažnjavanje suca zbog njegovih pravnih stajališta · U središtu

U ovom tekstu razmatramo utjecaj stajališta pojedinog suca na osnovanost zahtjeva za njegovo izuzeće, odnosno za utvrđivanje sučeve etičke, stegovne ili druge odgovornosti. Analiza se bazira na ustaljenom tumačenju mjerodavnih odredbi hrvatskog prava.

Datum: 26.8.2020

40
Donesen novi Pravilnik o gospodarenju otpadom · U središtu

Ovim radom autor daje skraćeni prikaz najznačajnijih promjena koje donosi novi Pravilnik o gospodarenju otpadom koji je objavljen u Narodnim novinama br. 81/20. i primjenjuje se od 23. srpnja 2020. godine.

Datum: 24.8.2020

41
Sud EU-a: Socijalna sigurnost radnika migranata · U središtu

Poslodavac vozača teretnih vozila zaposlenih u međunarodnom cestovnom prijevozu je prijevoznik koji izvršava stvarni nadzor nad tim vozačima, snosi trošak njihovih plaća i raspolaže stvarnom ovlašću otkazivanja njihovih ugovora o radu.

Datum: 21.8.2020

42
Rješavanje upravnog spora bez rasprave unatoč tome što je rasprava zatražena · U središtu

Nema obveze održavanja rasprave kada stanje spisa spora i bez toga omogućuje presuđenje u korist stranke koja je zatražila provedbu rasprave.

Datum: 20.8.2020

43
Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pružateljima usluge servisiranja kredita, kupcima kredita i naplati kolaterala · U središtu

Od početka financijske krize 2008. zbog udjela loših kredita koji se donedavno neprestano povećavao pogoršale su se tržišne percepcije europskog bankarskog sektora u cjelini, što je dovelo do negativnih vanjskih učinaka za cijeli EU.

Datum: 19.8.2020

44
Naknada štete zbog policijskog nasilja · U središtu

Ustavni sud se u novoj odluci broj: U-III-4922/2019 od 16. srpnja 2020. prvi puta bavio povredom članka 3. Konvencije u materijalnom aspektu, nakon što je podnositelj kojega je navodno zlostavljala policija prilikom uhićenja, pokrenuo i izgubio parnicu za naknadu štete proti...

Datum: 17.8.2020

45
Sud EU-a: Države članice moraju prenijeti Direktivu o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma · U središtu

Rumunjska i Irska osuđene su na plaćanje Komisiji paušalnih iznosa od 3 000 000 odnosno 2 000 000 eura. Dvije navedene države članice nisu u predviđenom roku u cijelosti prenijele Direktivu o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja teroriz...

Datum: 14.8.2020

46
Što je obuhvaćeno pojmom prirode stvari iz članka 58. Zakona o upravnim sporovima? · U središtu

Analizirana su dva značenja pojma prirode stvari, kao razloga za donošenje kasacijske umjesto reformacijske presude u upravnom sporu.

Datum: 13.8.2020

47
Osiguranje imovine kroz odredbe Zakona o obveznim odnosima · U središtu

Autor u članku donosi pregled normi kojima se regulira osiguranje imovine, definirajući prije svega temeljne pojmove prava osiguranja, kao gospodarske djelatnosti koja u svakodnevnom životu dobiva sve više na važnosti te ugovora o osiguranju koji predstavlja temelj obveznopravnog odnosa iz o...

Datum: 12.8.2020

48
Pravo na život u materijalnom aspektu (važna dogradnja prakse Ustavnog suda) · U središtu

Ustavni sud Republike Hrvatske je u odluci broj: U-III-3875/2019 od 24. lipnja 2020. razmatrao jedan od prvih slučajeva odgovornosti države za napad na život pojedinca koji su učinile osobe koje se mogu smatrati dijelom državnog represivnog aparata. Još veći značaj ovom predmetu daje okolnost...

Datum: 10.8.2020

49
Sud EU-a: Rok zastare za tužbu radi povrata na temelju nepoštene odredbe · U središtu

Nacionalnim propisom može se predvidjeti rok zastare za tužbu radi povrata na temelju nepoštene odredbe iz ugovora sklopljenog između trgovca i potrošača. Taj rok ne smije biti nepovoljniji od roka koji je nacionalnim pravom predviđen za slična pravna sredstva i u praksi ne smije ...

Datum: 7.8.2020

50
Zakon o općem upravnom postupku: nedopušten prigovor odbacuje se rješenjem · U središtu

Prigovor izjavljen pozivom na odredbe Zakona o općem upravnom postupku potrebno je odbaciti rješenjem i kada je po tome Zakonu nedopušten, kao što se rješenjem odbacuje zahtjev za pokretanje upravnog postupka iako postoje zapreke za vođenje postupka, te kao što se ...

Datum: 6.8.2020

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta