c S
U središtu

Ovrha u zrakopraznom prostoru

02.01.2012 Budući da se prilikom pisanja teksta Zakona o izmjeni Ovršnog zakona (NN 150/11) nije uočila potreba da se uz odgodu početka primjene novog Ovršnog zakona izmijeni i odredba članka 339. podstavka 1., to bi značilo da istekom 2011. stari Ovršni zakon u cijelosti prestaje važiti, zbog čega nam je prijetilo nepostojanje propisa o ovrsi do 30. lipnja 2012.

Već na drugoj sjednici Hrvatskog sabora u novom sazivu, kao što su i najavljivali, zastupnici vladajućih uspjeli su odgoditi primjenu kontroverznog Ovršnog zakona te Zakona o javnim ovršiteljima. Naime, člankom 1. Zakona o izmjenama Ovršnog zakona (objavljen u NN 150/11 i stupio na snagu 22. prosinca 2011. – u nastavku: ZI OZ), u Ovršnom zakonu članak 338. stavak 3. izmijenjen je tako da glasi: „Ovršne predmete koji su sukladno odredbama ovoga Zakona u nadležnosti javnog ovršitelja, a u kojima do 30. lipnja 2012. sud nije poduzeo niti jednu radnju, sud će dostaviti javnoovršiteljskoj komori.

Također, člankom 2. ZI OZ-a izmijenjen je članak 340. podstavak 1., riječi: „1. siječnja 2012.“ zamijenjene su riječima: „1. srpnja 2012.“, a na isti je način izmijenjen i Zakon o javnim ovršiteljima u članku 122. podstavku 1.

Što ovih nekoliko izmijenjenih odredbi zapravo znači u praksi?

Iako je noveliranje Ovršnog zakona i Zakona o javnim ovršiteljima bilo prikazano samo kao odgađanje početka primjene, radi dobivanja vremena za sagledavanje moguće potrebe izmjena, donesene izmjene Ovršnog zakona imaju uz odgodu još jedan učinak, kojeg zakonopisac očito nije predvidio niti uočio.

Naime, učinak je rezultat odredbe članka 339. podstavak 1. Ovršnog zakona. Prema toj odredbi stupanjem na snagu Ovršnog zakona (NN 139/10) prestaje važiti stari Ovršni zakon, osim odredaba članka 1. do 143., članka 143.a stavka 1., 3. i 4., članka 143.b do 143.c, članka 143.d stavka 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8., članka 143.e stavka 2. i 3., članka 143.f do 143.m, članka 144. do 147., članka 150. do 252.k, članka 252.l stavka 2., 3. i 4., i članka 253. do 311. koje prestaju važiti 31. prosinca 2011.

Budući da se prilikom pisanja teksta ZI OZ nije uočila potreba da se uz odgodu početka primjene novog Ovršnog zakona izmijeni i odredba članka 339. podstavka 1. Ovršnog zakona, to bi značilo da baš toga dana, istekom 2011., stari Ovršni zakon u cjelini prestaje važiti.

Dakle, ZI OZ ne samo da je odgodio primjenu novog Ovršnog zakona, već je potvrđen i prestanak važenja dosadašnjeg Ovršnog zakona, zbog čega je od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. prijetilo nepostojanje propisa o ovrsi.

No, Vlada Republike Hrvatske na vrijeme je upoznata s ovim propustom, stoga je pogrešku brzo ispravila Uredbom o izmjenama Ovršnog zakona koja je donesena na 1. sjednici Vlade, 29. prosinca 2011. Prema tekstu prijedloga Uredbe, u novom Ovršnom zakonu u članku 339. podstavku 1. riječi „31.prosinca 2011.“ zamijenjene su riječima „30. lipnja 2012.“, a ujedno, je člankom 2. Uredbe u Zakonu o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 125/11) stupanje na snagu odredaba članka 2., 4. i 5. toga Zakona pomaknuto sa 1. siječnja 2012. na 1. srpnja 2012. Uredba je stupila na snagu 29. prosinca 2011.

Svoju pogrešku nova vlast uočila je na vrijeme te je u rekordnom roku ispravila. Nadamo se da će ovakvih situacija ubuduće biti što manje, i da se ova nastala pravna zavrzlama ima tumačiti tek kao početne greške u koracima, iako ostaje za razmišljanje je li Vlada Republike Hrvatske, u konkretnom slučaju, bila ovlaštena uredbom intervenirati u Ovršni zakon, a u smislu odredbe članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora.